Bij elke bestelling ontvang je een gratis uniek handgemaakt geschenk <3

De Corona plandemie

€ 27,95

Erwin Pasmans (1973) is een schrijver met een onderzoekende en dissidente geest. Van zijn hand verscheen eerder bij uitgeverij Aspect de dichtbundel Donderslag bij heldere kemel en Het lijvige maatschappykritische werk.  Zijn we de draad kwijt ?

Auteur: Erwin Pasmans

ISBN: 9789464240603

Soort boek: Paperback / softback

Aantal pagina's: 512

Publicatie datum: 20-12-2020

ISBN: 9789464240603

 

De Coronaplandemie

In zes maanden tijd zijn België en Nederland onherkenbaar veranderd. Politici, bestuurders
en deskundigen hebben het bijna enkel nog over het virus en dicteren ons hoe we daarmee
moeten omgaan. De media spelen daarbij een bepalende rol. Voor nieuwe inzichten is
nagenoeg geen plaats. De kloof tussen de aanhoudende draconische maatregelen en de
feitelijke situatie wordt met de dag groter. Hoe heeft het zover kunnen komen?
Erwin Pasmans en medeburger onderzoekers vonden elkaar in een sterk gevoelde noodzaak
om hierover meer helderheid te krijgen. Dit spontane burgerinitiatief bleek één van de vele
wereldwijd. Het rijke materiaal toont een ontnuchterend beeld dat geheel anders is dan ons
in de media en de politiek wordt voorgeschoteld.
In de publieke nieuwsvoorziening was vrijwel meteen zichtbaar hoezeer vele waardevolle
wetenschappelijke informatie systematisch buiten beeld bleef of slechts gefragmenteerd
aan bod kwam. Onvolledig getoonde cijfers en ontoereikende interpretaties werden voor
waar aangenomen. Het smoren en framen van andere geluiden over de lockdown hielden
aan en effectieve behandelmethoden werden zelfs verboden. Een dodelijk gemiste kans,
immers met álle beschikbare kennis had een tunnelvisie voorkomen kunnen worden. In dit
non-stop onderzoek werden steeds diepere lagen aangeboord en kwamen cruciale feiten
boven tafel. Duidelijk is dat achter de schermen van de uitvergrote virusdreiging uiterst
ingrijpende ontwikkelingen gaande zijn.
De auteur weet dit wereldomvattende krachtenveld in beeld te brengen. Indringend beschrijft
hij hoe dit ons leven diepgaand beïnvloedt en ons fundamentele recht op zelfbeschikking
vergaand aantast. Naarmate de grotere agenda verder wordt uitgerold, kijken
meer mensen erdoorheen. Precies daarom klinkt uit diverse lagen van de samenleving een
steeds luidere roep om de regie over eigen welzijn en gezondheid – en eigenlijk over ons
gehele leven – per direct weer terug te nemen. Als krachtig en menswaardig antwoord op
de ontstane situatie.
Wij mensen staan voor een onherroepelijk kantelpunt in onze geschiedenis. Waarvoor
kiezen wij? Voor een voorgeschreven manier van leven in een technocratisch en totalitair
aangestuurde werkelijkheid? Of voor een betrokken levenswijze – in private en publieke
sfeer – met directe beslissingsbevoegdheid en echte samenwerking?

Delen via